Služby

Služby - Pojištění

Pojištění přepravních rizik

"Pojistit zboží v dopravním procesu patří mezi důležitá a někdy i zásadní rozhodnutí zákazníka. Naše firma sjednává vždy individuální pojištění na specifický druh zboží a dopravy. Zboží určené pro námořní přepravu by mělo být vhodně balené a osignované,  řádně uložené v kontejneru a zajištěné proti pohybu. Tímto se riziko poškození zboží vždy výrazně snižuje. Realita všedních dní však jasně ukazuje, že zboží proti pojistným událostem nelze stoprocentně ochránit. Nejčastěji proto aplikujeme přepravní pojištění zboží typu I.C.C. (B), které pokrývá prakticky všechny neúmyslně způsobené škody včetně vhození nákladu do moře a společné havárie. V tomto krytí nejsou zahrnuty pouze ztráty vyplývající z přirozené povahy zboží, opotřebení či  skrytých vlastností nákladu či náhrada za časové zdržení."


Kontaktujte nás