Poptat kontejnerovou přepravu
Container Tracking System zpracovává, analyzuje a na základě online dostupných zdrojových dat rejdařů a třetích stran vyhodnocuje aktuální pozice námořních lodí a kontejnerů. Na základě vyhodnocených dat je určeno datum očekávaného odplutí lodi z přístavu (ETD) a připlutí lodi do přístavu (ETA). Případné chyby nebo opožděně zobrazené pozice námořních lodí a kontejnerů jsou důsledkem kvality a včasnosti poskytovaných zdrojových dat rejdaři nebo třetími stranami.